Z A H R A D A
CENTRUM PRO SENIORY

ZÁKAZ DONÁŠENÍ A PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ KLIENTŮM SLUŽEB

S platností od soboty 28.3.2020 od 12:00hod. platí zákaz donášení klientům jakýchkoliv věcí, osobních předmětů, jídla apod.

Důvodem je zajištění ochrany našich klientů před možným šířením nákazy z přinesených předmětů.


Milí příbuzní,

vzhledem k nastalé situaci a zákazu návštěv, jsme se rozhodli o zavedení, alespoň malého potěšení pro Vaše příbuzné. Zvolili jsme formu "Vzkazovníku".

JAK "VZKAZOVNÍK" FUNGUJE??

  • Váš vzkaz, fotografii, obrázek od vnoučat aj. můžete zasílat na e-mail: socialni@cpszahrada.cz nebo na socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
  • Nezapomeňte napsat pro koho je vzkaz určen a od koho je zaslán.
  • Vzkaz bude následně vytištěn, předán a přečten Vašemu příbuznému.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte i v tento čas zpříjemňovat den Vašim blízkým.


Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 9.3.2020 v Centru pro seniory Zahrada, o. p. s. ZÁKAZ NÁVŠTĚV.Ohledně dalších aktuálních informací sledujte naše webové stránky.

INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ:

  • Informace týkající se chodu zařízení předává ředitelka v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek na tel. č. 734 263 400.
  • Vzkazy klientům a naopak, zprostředkování telefonického hovoru zajišťuje sociální pracovník v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek, na tel. č. 573 503 003.
  • Informace ke zdravotnímu stavu klientů předává ošetřující lékař, popř. vedoucí zdravotního úseku v čase od 10:00 - 11.00 hod., ve středu, na tel. č. 573 503 008.

O NÁS

Obecně prospěšná společnost Centrum pro seniory Zahrada byla založena dne 14. 9. 2011 usnesením zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem. Společnost byla založena za účelem poskytování sociálních služeb seniorům. Od 1. 10. 2012 jsme zahájili provoz sociální služby - domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., §49. Služba je provozována v novém objektu, který byl postaven za finanční spoluúčasti státního rozpočtu z programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb" Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zařízení je postaveno v okrajové městské části města Bystřice pod Hostýnem. Lokalita je z jedné strany v blízkosti sídliště města, z druhé strany se nachází zahrádkářská kolonie. V blízkosti zařízení se nachází obchod se smíšeným zbožím, restaurace, kadeřnictví aj. služby určené veřejnosti. Zařízení je bezbariérové, moderně řešené, nabízí možnost klidného a důstojného prožití života svým uživatelům. Od 1. 1. 2016 jsme zahájili provoz sociální služby - domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., §50.Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Finanční podpora pro tento rok byla zajištěna z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje.

Dále se na finanční podpoře našeho zařízení podílejí Město Bystřice pod Hostýnem a obce správního obvodu Bystřice pod Hostýnem.


STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITEL: 

PhDr. Eva Winklerová


Orgány obecně prospěšné společnosti:

SPRÁVNÍ RADA:

Předseda: Mgr. Marcela Vegrichtová     

Členové: Mgr. Zdeněk Pánek, Jiří Ott


DOZORČÍ RADA:

Předseda: Ing. Eva Šillerová

Členové: Mgr. Emílie Pánková, Tomáš Horák 
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!
Chcete nás kontaktovat?