Z A H R A D A
CENTRUM PRO SENIORY

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

V CPS Zahrada jsou od 25. 5. 2020 možné návštěvy. Návštěvy jsou koordinovány, a proto mají svá pravidla:

 • Návštěvy jsou možné pouze ve stanovenou dobu a to ve všední dny PO, ST a od 13:30 hodin do 15:30 hodin, po ukončení návštěvní doby se nikdo nebude zdržovat v budově nebo areálu CPS Zahrada.
 • Za jedním klientem může přijít pouze jedna osoba, návštěvy nejsou umožněny dětem do 15 let.
 • Maximální počet návštěv za den v celém zařízení, včetně areálu je 25 osob.
 • Návštěvu je nutné si dopředu domluvit a objednat se u sociálních pracovnic na tel. 573 503 003, 730 527 432, 730 181 368.
 • Na dvoulůžkovém pokoji bude v ten sám den umožněna pouze jedna návštěva.

Pokud to počasí dovolí, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení, ale není možno s klienty opustit areál zařízení.

 • Apelujeme na dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Každému návštěvníkovi bude na recepci změřena teplota a bude dotazován na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo vykazuje pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Prosíme návštěvníky, aby respektovali po celou dobu návštěvy nošení roušek.
 • Při vstupu a odchodu z budovy budou návštěvníkům dezinfikovány ruce.
 • Pokud je to možné, klienti používají také roušku.
 • Prosíme navštěvující, aby se zbytečně nezdržovali v místech zařízení, které jim není určené, a také nevyužívali sociální zařízení na pokojích klientů. Pro použití toalety mohou využít veřejné WC, které je umístěno v přízemí, naproti kanceláře sociálních pracovnic.
 • Při každé návštěvě (v průběhu, po ukončení) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Po ukončení návštěv musí být proveden dezinfekce ploch (kterých se dotýkají ruce) prostředkem s virucidním účinkem.
 • V částech budovy nebo na pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu nemoci).
 • Od 25. 5. 2020 je také umožněno nosit věci klientům do zařízení, věci lze nosit pouze ve stanovenou dobu a to ve všední dny PO, ST a od 13:30 hodindo 15:30 hodin. Je nutné, aby věci byly uloženy v igelitové tašce, která je dezinfikovatelná. Pokud věci navštěvující přináší jako součást návštěvy, tak je musí nechat položeny na pokoji na viditelném místě.

Postupy budou aktualizovány a rozšiřovány dle epidemiologické situace.


INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ:

 • Informace týkající se chodu zařízení předává ředitelka v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek na tel. č. 734 263 400.
 • Vzkazy klientům a naopak, zprostředkování telefonického hovoru zajišťuje sociální pracovník v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek, na tel. č. 573 503 003.
 • Informace ke zdravotnímu stavu klientů předává ošetřující lékař, popř. vedoucí zdravotního úseku v čase od 10:00 - 11.00 hod., ve středu, na tel. č. 573 503 008.

SKYPE A WHATSAPP:

Snažíme se, aby jste mohli být se svým příbuzným, co nejvíce v kontaktu. Proto jsme zřídili možnost spojení se pomocí Skype a nově i přes aplikaci WhatsApp.

Spojení je možné ve všední dny pondělí až pátek od 14:00 - 15:00 hod. Pokud se rozhodnete pro jednu z možností je nutné se domluvit na tel. č. 573 503 003 minimálně den dopředu, abychom s hovorem počítali a mohli vše připravit.

Na Skype nás naleznete pod názvem: Centrum pro seniory Zahrada

V aplikaci WhatsApp jsme na telefonním čísle: 775 893 070


VZKAZOVNÍK:

Milí příbuzní,

vzhledem k nastalé situaci a zákazu návštěv, jsme se rozhodli o zavedení, alespoň malého potěšení pro Vaše příbuzné. Zvolili jsme formu "Vzkazovníku".

JAK "VZKAZOVNÍK" FUNGUJE??

 • Váš vzkaz, fotografii, obrázek od vnoučat aj. můžete zasílat na e-mail: socialni@cpszahrada.cz nebo na socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
 • Nezapomeňte napsat pro koho je vzkaz určen a od koho je zaslán.
 • Vzkaz bude následně vytištěn, předán a přečten Vašemu příbuznému.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte i v tento čas zpříjemňovat den Vašim blízkým.


O NÁS

Obecně prospěšná společnost Centrum pro seniory Zahrada byla založena dne 14. 9. 2011 usnesením zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem. Společnost byla založena za účelem poskytování sociálních služeb seniorům. Od 1. 10. 2012 jsme zahájili provoz sociální služby - domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., §49. Služba je provozována v novém objektu, který byl postaven za finanční spoluúčasti státního rozpočtu z programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb" Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zařízení je postaveno v okrajové městské části města Bystřice pod Hostýnem. Lokalita je z jedné strany v blízkosti sídliště města, z druhé strany se nachází zahrádkářská kolonie. V blízkosti zařízení se nachází obchod se smíšeným zbožím, restaurace, kadeřnictví aj. služby určené veřejnosti. Zařízení je bezbariérové, moderně řešené, nabízí možnost klidného a důstojného prožití života svým uživatelům. Od 1. 1. 2016 jsme zahájili provoz sociální služby - domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., §50.Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Finanční podpora pro tento rok byla zajištěna z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje.

Dále se na finanční podpoře našeho zařízení podílejí Město Bystřice pod Hostýnem a obce správního obvodu Bystřice pod Hostýnem.


STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITEL: 

PhDr. Eva Winklerová


Orgány obecně prospěšné společnosti:

SPRÁVNÍ RADA:

Předseda: Mgr. Marcela Vegrichtová     

Členové: Mgr. Zdeněk Pánek, Jiří Ott


DOZORČÍ RADA:

Předseda: Ing. Eva Šillerová

Členové: Mgr. Emílie Pánková, Tomáš Horák 
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!
Chcete nás kontaktovat?