ČINNOSTI

Aktivizační činnosti 

a sociálně terapeutické činnosti