ČINNOSTI

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti zahrnují volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností.

Sociálně terapeutické činnosti zahrnují aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti či dovednosti uživatele v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy.