AKTUALITY

Nově !!!

Bezplatné antigenní testování v Bystřici pod Hostýnem.

Testovací místo pro antigenní testování otevřelo město Bystřice pod Hostýnem v úterý 6. dubna ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a Českým červeným křížem Kroměříž.

Testuje se jednou týdně, vždy v úterý od 9 do 11 hodin v zámecké konírně, vstup z druhého nádvoří zámku Bystřice pod Hostýnem. Místo je viditelně označeno. Zájemci mohou přijít bez registrace, jen s kartičkou pojištěnce, výsledek obdrží na počkání.

Test je hrazen ze zdravotního pojištění. Je možné ho opakovat zdarma maximálně jednou za tři dny.


SČÍTÁNÍ 2021

Sčítání 2021 v Cps Zahrada proběhne od 17.4. do 11.5., pomocí listinného formuláře. Sčítání provede pověřená osoba. 


                     Návštěvy s platností od 8. 3. 2021

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR s výskytem onemocnění COVID- 19, vláda ČR s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hodin do 28. března 2021 do 23:59 hod prodloužila nouzový stav.
V CPS Zahrada stále platí mimořádná opatření vydaná MZCR.

V CPS Zahrada od 8. 3. 2021 neprovádíme odběr PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS - CoV - 2 


Podmínky návštěv v CPS Zahrada lze připustit za podmínek:

 • 1 dospělá osoba, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT - PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV - 2 s negativním výsledkem
  a doloží o tom doklad,
 • 1 dospělá osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID - 19,
  a doloží o tom doklad,
 • na návštěvy nosíte respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu)

Výjimka, kdy není vyžadováno výše uvedené pro uskutečnění návštěvy:

 • je návštěva uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 • u návštěv, které mají vystavený certifikát Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 

Návštěvy jsou umožněny ve dnech pondělí až čtvrtek v čase od 13.30 hod do 16.00 hod., není nutné se telefonicky objednávat


 • Návštěvy nejsou možné v pátek, sobotu, neděli a ve státním svátku.

Odběrová místa:

 • Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a.s. - https://www.kntb.cz/odberove-misto
 • Kroměřížská nemocnice - https://www.nem-km.cz/covid-19-odbery-infolinka-737-859-933-po-pa-8-15
 • Uherskohradišťská nemocnice a.s. - https://www.nemuh.cz/doc/aktualni-opatreni
 • Vsetínská nemocnice a.s. - https://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/ambulantni-oddeleni/odberove-centrum-covid-19/

Nově !!!

Očkovaní klienti, kteří mají vystavený certifikát Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, mohou opustit zařízení, aniž by po návratu byli umístěni do preventivní karantény a museli se podrobit POC testu.


Děkujeme za pochopení a respektování všech opatření v souvislosti s nákazou Covid -1

Ředitelka zařízení PhDr. Eva Winklerová


Nosit věci klientům do zařízení lze pouze ve stanovenou dobu, a to ve všední dny PO - od 8:00 hod. do 15:30 hod. Je nutné, aby věci byly uloženy v igelitové tašce, která je dezinfikovatelná a bude na ní napsané jméno klienta.


NOVÉ ŽÁDOSTI:

Nové vyplněné a podepsané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.


INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ:

 • Informace týkající se chodu zařízení předává ředitelka v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek na tel. č. 734 263 400.
 • Vzkazy klientům a naopak, zprostředkování telefonického hovoru zajišťuje sociální pracovník v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek, na tel. č. 573 503 003.
 • Informace ke zdravotnímu stavu klientů předává ošetřující lékař, popř. vedoucí zdravotního úseku v čase od 10:00 - 11.00 hod., ve středu, na tel. č. 573 503 008.

SKYPE A WHATSAPP:

Snažíme se, aby jste mohli být se svým příbuzným, co nejvíce v kontaktu. Proto jsme zřídili možnost spojení se pomocí Skype a nově i přes aplikaci WhatsApp.

Spojení je možné ve všední dny pondělí až pátek od 14:00 - 15:00 hod. Pokud se rozhodnete pro jednu z možností je nutné se domluvit na tel. č. 573 503 003 minimálně den dopředu, abychom s hovorem počítali a mohli vše připravit.

Na Skype nás naleznete pod názvem: Centrum pro seniory Zahrada

V aplikaci WhatsApp jsme na telefonním čísle: 775 893 070


VZKAZOVNÍK:

Milí příbuzní,

vzhledem k nastalé situaci a zákazu návštěv, jsme se rozhodli o zavedení, alespoň malého potěšení pro Vaše příbuzné. Zvolili jsme formu "Vzkazovníku".

JAK "VZKAZOVNÍK" FUNGUJE??

 • Váš vzkaz, fotografii, obrázek od vnoučat aj. můžete zasílat na e-mail: socialni@cpszahrada.cz nebo na socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
 • Nezapomeňte napsat pro koho je vzkaz určen a od koho je zaslán.
 • Vzkaz bude následně vytištěn, předán a přečten Vašemu příbuznému.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte i v tento čas zpříjemňovat den Vašim blízkým.Bližší informace jsou vždy uveřejněny na nástěnkách v CPS Zahrada Poslední KVĚTNOVÉ číslo časopisu ZAHRADNÍČEK ke stažení zde: