AKTUALITY

                     Návštěvy s platností od 8. 3. 2021

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR s výskytem onemocnění COVID- 19, vláda ČR s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hodin do 28. března 2021 do 23:59 hod prodloužila nouzový stav.
V CPS Zahrada stále platí mimořádná opatření vydaná MZCR.

Nově !!! 

V CPS Zahrada od 8. 3. 2021 neprovádíme odběr POC testu na přítomnost antigenu viru SARS - CoV - 2 


Podmínky návštěv v CPS Zahrada lze připustit za podmínek:

 • 1 dospělá osoba, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT - PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV - 2 s negativním výsledkem
  a doloží o tom doklad,
 • 1 dospělá osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID - 19,
  a doloží o tom doklad,
 • na návštěvy nosíte respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu),
 • jediná výjimka, kdy není vyžadováno výše uvedené pro uskutečnění návštěvy, je návštěva uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Nově !!!
Návštěvy jsou umožněny ve dnech pondělí až čtvrtek v čase od 13.30 hod do 16.00 hod., není nutné se telefonicky objednávat


 • Návštěvy nejsou možné v pátek, sobotu, neděli a ve státním svátku.

Odběrová místa:

 • Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a.s. - https://www.kntb.cz/odberove-misto
 • Kroměřížská nemocnice - https://www.nem-km.cz/covid-19-odbery-infolinka-737-859-933-po-pa-8-15
 • Uherskohradišťská nemocnice a.s. - https://www.nemuh.cz/doc/aktualni-opatreni
 • Vsetínská nemocnice a.s. - https://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/ambulantni-oddeleni/odberove-centrum-covid-19/

Děkujeme za pochopení a respektování všech opatření v souvislosti s nákazou Covid -19.

Ředitelka zařízení PhDr. Eva Winklerová


NÁVŠTĚVY V CPS ZAHRADA do 5. 3. 2021

S platností od 5.12.2020 jsou dle nařízení vlády umožněny návštěvy sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

V našem zařízení budou návštěvy umožněny od 8.12.2020.

Návštěvy budou probíhat za stanovených podmínek a budou časově regulovány.

Na návštěvu na daný týden se můžete objednávat pouze v pondělí od 12:30 hod. do 14:30 hod. u sociálních pracovnic zařízení na tel. čísle: 573 503 003 v jinou hodinu nebudete možné se objednat. Prosíme o respektování stanoveného času.

Na návštěvu je možné objednat vždy jen jednu osobu za jedním klientem!!! Maximální doba návštěvy je 40 min. Časový harmonogram a dny návštěv naleznete viz níže pod textem.

Apelujte na dodržování všech hygienických návyků, mějte na paměti, že chráníte především navštěvovanou osobu.

Podmínky návštěv v CPS Zahrada:

 • Musíte mít test na koronavirus - můžete si přinést vlastní výsledek, ne starší 48 hodin.
 • Nemáte-li vlastní test, můžete se nechat bezplatně otestovat přímo v zařízení.
 • Pokud jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID -19 a doložíte o tom doklad, nemusíte se testovat.
 • V případě nesouhlasu provedení POC testu, popř. nedoložení negativního výsledku PCR, nedoložením dokladu o prodělané nákaze Covid - 19 v posledních 90 dnech od lékaře nebude možné uskutečnit návštěvu.
 • Při provedení testu v zařízení musíte podepsat čestné prohlášení a informovaný souhlas.
 • Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu). Dbejte na to, aby respirátor, který budete mít po dobu návštěv na ústech a nose byl nový a čistý.
 • Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
 • U návštěv jsou měřeny teploty (nevpuštění - 37,5 °C a více).
 • Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.), nebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti.

Děkujeme za pochopení a respektování všech opatření v souvislosti s nákazou Covid -19.

Ředitelka zařízení PhDr. Eva Winklerová


Nosit věci klientům do zařízení lze pouze ve stanovenou dobu, a to ve všední dny PO - od 8:00 hod. do 15:30 hod. Je nutné, aby věci byly uloženy v igelitové tašce, která je dezinfikovatelná a bude na ní napsané jméno klienta.


NOVÉ ŽÁDOSTI:

Nové vyplněné a podepsané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.


INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ:

 • Informace týkající se chodu zařízení předává ředitelka v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek na tel. č. 734 263 400.
 • Vzkazy klientům a naopak, zprostředkování telefonického hovoru zajišťuje sociální pracovník v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek, na tel. č. 573 503 003.
 • Informace ke zdravotnímu stavu klientů předává ošetřující lékař, popř. vedoucí zdravotního úseku v čase od 10:00 - 11.00 hod., ve středu, na tel. č. 573 503 008.

SKYPE A WHATSAPP:

Snažíme se, aby jste mohli být se svým příbuzným, co nejvíce v kontaktu. Proto jsme zřídili možnost spojení se pomocí Skype a nově i přes aplikaci WhatsApp.

Spojení je možné ve všední dny pondělí až pátek od 14:00 - 15:00 hod. Pokud se rozhodnete pro jednu z možností je nutné se domluvit na tel. č. 573 503 003 minimálně den dopředu, abychom s hovorem počítali a mohli vše připravit.

Na Skype nás naleznete pod názvem: Centrum pro seniory Zahrada

V aplikaci WhatsApp jsme na telefonním čísle: 775 893 070


VZKAZOVNÍK:

Milí příbuzní,

vzhledem k nastalé situaci a zákazu návštěv, jsme se rozhodli o zavedení, alespoň malého potěšení pro Vaše příbuzné. Zvolili jsme formu "Vzkazovníku".

JAK "VZKAZOVNÍK" FUNGUJE??

 • Váš vzkaz, fotografii, obrázek od vnoučat aj. můžete zasílat na e-mail: socialni@cpszahrada.cz nebo na socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
 • Nezapomeňte napsat pro koho je vzkaz určen a od koho je zaslán.
 • Vzkaz bude následně vytištěn, předán a přečten Vašemu příbuznému.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte i v tento čas zpříjemňovat den Vašim blízkým.Bližší informace jsou vždy uveřejněny na nástěnkách v CPS Zahrada Poslední KVĚTNOVÉ číslo časopisu ZAHRADNÍČEK ke stažení zde: