AKTUALITY

Bezplatné antigenní testování v Bystřici pod Hostýnem

Od 3. 9. 2021 se testuje v pondělí od 11:00 - 12:00 hodin a v pátek od 12:00 - 14:00 hodin v zámecké konírně, vstup z druhého nádvoří zámku Bystřice pod Hostýnem. Místo je viditelně označeno. Zájemci mohou přijít bez registrace, jen s kartičkou pojištěnce, výsledek obdrží na počkání. Test je hrazen ze zdravotního pojištění.                                   Návštěvy v Cps od 9. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo podmínky návštěv v pobytových sociálních službách vydáním Mimořádného opatření  s účinností ode dne 9. července 2021 do odvolání.


1) Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele:
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží doklad, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží doklad, nebo
 • osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném/dokončeném očkování , že u očkování uplynulo:
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu           údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") nejméně 14 dní, nebo
 •  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně         14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; dokládá potvrzením od lékaře,
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, TESTY ZAŘÍZENÍ NEPOSKYTUJE, MÍSTO PRO SEBETESTOVÁNÍ JE PO VSTUPU DO ZAŘÍZENÍ, POKUD BUDE TEST POZITVNÍ, NÁVŠTĚVA SE NEUSKUTEČNÍ,
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. TÝKÁ SE DĚTÍ, KTERÉ SE TESTUJÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ


2) Pravidla pro vstup návštěvy do zařízení/areálu CPS Zahrada

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,

 • u vchodu do zařízení předloží návštěva doklad, kde prokazuje skutečnost, že může na návštěvu;
 • při vstupu do objektu projdou dezinfekční zónou (dezinfekce rukou, měření TT, nad 37, 0 °C není návštěva vpuštěna do zařízení);
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy;
 • návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 17:00 hodin; není nutné se telefonicky objednávat;
 • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány;
 • návštěvy probíhají např. na  pokoji uživatele, ve venkovních prostorách apod.;
 • doporučujeme návštěvám dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy;
 • u uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci se návštěvy neomezují;

Na návštěvu k uživateli mohou přijít 2 osoby současně (může přijít i dítě). Děti musí, také splňovat podmínky návštěvy podle bodu 1 (myšleno testování, očkování, prodělané onemocnění..........viz níže).

Výjimky ohledně návštěv prosím neřešit se zaměstnanci recepce ani zaměstnanci z jednotlivých oddělení. Případné výjimky týkající se návštěv prosím řešte s ředitelkou, popř. vedoucí obslužné péče, nejlépe ve všední dny.


V CPS Zahrada neprovádíme odběr POC testu na přítomnost antigenu viru SARS - CoV - 2


Děkujeme za pochopení a respektování všech opatření v souvislosti s nákazou Covid -19

Ředitelka zařízení PhDr. Eva Winklerová


Nosit věci uživatelům do zařízení/recepci lze kdykoliv. Je nutné, aby věci byly uloženy v igelitové tašce, která je dezinfikovatelná a bude na ní napsané jméno klienta.


NOVÉ ŽÁDOSTI:

Nové vyplněné a podepsané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.


INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ:

 • Informace týkající se chodu zařízení předává ředitelka v čase od 13:00 do 14:00 hodin, pondělí až pátek na tel. č. 734 263 400.
 • Vzkazy klientům a naopak, zprostředkování telefonického hovoru zajišťuje sociální pracovník v čase od 13:00 do 14:00 hodin, pondělí až pátek, na tel. č. 573 503 003.
 • Informace ke zdravotnímu stavu klientů předává ošetřující lékař, popř. vedoucí zdravotního úseku v čase od 10:00 do 11.00 hodin, ve středu, na tel. č. 573 503 008.

SKYPE A WHATSAPP:

Snažíme se, aby jste mohli být se svým příbuzným, co nejvíce v kontaktu. Proto jsme zřídili možnost spojení se pomocí Skype a nově i přes aplikaci WhatsApp.

Spojení je možné ve všední dny pondělí až pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Pokud se rozhodnete pro jednu z možností je nutné se domluvit na tel. č. 573 503 003 minimálně den dopředu, abychom s hovorem počítali a mohli vše připravit.

Na Skype nás naleznete pod názvem: Centrum pro seniory Zahrada

V aplikaci WhatsApp jsme na telefonním čísle: 775 893 070


VZKAZOVNÍK:

Milí příbuzní,

vzhledem k nastalé situaci a zákazu návštěv, jsme se rozhodli o zavedení, alespoň malého potěšení pro Vaše příbuzné. Zvolili jsme formu "Vzkazovníku".

JAK "VZKAZOVNÍK" FUNGUJE??

 • Váš vzkaz, fotografii, obrázek od vnoučat aj. můžete zasílat na e-mail: socialni@cpszahrada.cz nebo na socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
 • Nezapomeňte napsat pro koho je vzkaz určen a od koho je zaslán.
 • Vzkaz bude následně vytištěn, předán a přečten Vašemu příbuznému.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte i v tento čas zpříjemňovat den Vašim blízkým.Bližší informace jsou vždy uveřejněny na nástěnkách v CPS Zahrada Poslední KVĚTNOVÉ číslo časopisu ZAHRADNÍČEK ke stažení zde: