AKTUALITY

NOVÉ ŽÁDOSTI

Nové vyplněné a podesané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.


NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

V CPS Zahrada jsou od 25. 5. 2020 možné návštěvy. Návštěvy jsou koordinovány, a proto mají svá pravidla:

 • Návštěvy jsou možné pouze ve stanovenou dobu a to ve všední dny PO, ST a od 13:30 hodin do 15:30 hodin, po ukončení návštěvní doby se nikdo nebude zdržovat v budově nebo areálu CPS Zahrada.
 • Za jedním klientem může přijít pouze jedna osoba, návštěvy nejsou umožněny dětem do 15 let.
 • Maximální počet návštěv za den v celém zařízení, včetně areálu je 25 osob.
 • Návštěvu je nutné si s předstihem minimálně den dopředu domluvit a objednat se u sociálních pracovnic na tel. 573 503 003, 730 527 432, 730 181 368.
 • Na dvoulůžkovém pokoji bude v ten sám den umožněna pouze jedna návštěva.

Pokud to počasí dovolí, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení, ale není možno s klienty opustit areál zařízení.

 • Apelujeme na dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Každému návštěvníkovi bude na recepci změřena teplota a bude dotazován na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo vykazuje pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Prosíme návštěvníky, aby respektovali po celou dobu návštěvy nošení roušek.
 • Při vstupu a odchodu z budovy budou návštěvníkům dezinfikovány ruce.
 • Pokud je to možné, klienti používají také roušku.
 • Prosíme navštěvující, aby se zbytečně nezdržovali v místech zařízení, které jim není určené, a také nevyužívali sociální zařízení na pokojích klientů. Pro použití toalety mohou využít veřejné WC, které je umístěno v přízemí, naproti kanceláře sociálních pracovnic.
 • Při každé návštěvě (v průběhu, po ukončení) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Po ukončení návštěv musí být proveden dezinfekce ploch (kterých se dotýkají ruce) prostředkem s virucidním účinkem.
 • V částech budovy nebo na pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu nemoci).
 • Od 25. 5. 2020 je také umožněno nosit věci klientům do zařízení, věci lze nosit pouze ve stanovenou dobu a to ve všední dny PO, ST a od 13:30 hodindo 15:30 hodin. Je nutné, aby věci byly uloženy v igelitové tašce, která je dezinfikovatelná. Pokud věci navštěvující přináší jako součást návštěvy, tak je musí nechat položeny na pokoji na viditelném místě.

Postupy budou aktualizovány a rozšiřovány dle epidemiologické situace.


INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ:

 • Informace týkající se chodu zařízení předává ředitelka v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek na tel. č. 734 263 400.
 • Vzkazy klientům a naopak, zprostředkování telefonického hovoru zajišťuje sociální pracovník v čase od 13:00 - 14:00 hod., pondělí až pátek, na tel. č. 573 503 003.
 • Informace ke zdravotnímu stavu klientů předává ošetřující lékař, popř. vedoucí zdravotního úseku v čase od 10:00 - 11.00 hod., ve středu, na tel. č. 573 503 008.

SKYPE A WHATSAPP:

Snažíme se, aby jste mohli být se svým příbuzným, co nejvíce v kontaktu. Proto jsme zřídili možnost spojení se pomocí Skype a nově i přes aplikaci WhatsApp.

Spojení je možné ve všední dny pondělí až pátek od 14:00 - 15:00 hod. Pokud se rozhodnete pro jednu z možností je nutné se domluvit na tel. č. 573 503 003 minimálně den dopředu, abychom s hovorem počítali a mohli vše připravit.

Na Skype nás naleznete pod názvem: Centrum pro seniory Zahrada

V aplikaci WhatsApp jsme na telefonním čísle: 775 893 070


VZKAZOVNÍK:

Milí příbuzní,

vzhledem k nastalé situaci a zákazu návštěv, jsme se rozhodli o zavedení, alespoň malého potěšení pro Vaše příbuzné. Zvolili jsme formu "Vzkazovníku".

JAK "VZKAZOVNÍK" FUNGUJE??

 • Váš vzkaz, fotografii, obrázek od vnoučat aj. můžete zasílat na e-mail: socialni@cpszahrada.cz nebo na socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
 • Nezapomeňte napsat pro koho je vzkaz určen a od koho je zaslán.
 • Vzkaz bude následně vytištěn, předán a přečten Vašemu příbuznému.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte i v tento čas zpříjemňovat den Vašim blízkým.PLÁNOVANÉ AKCE:

KVĚTEN:

 • Májové posezení s harmonikářkami
 • Výlety

ČERVEN-ČERVENEC-SRPEN:

 • Výlety na sv. Hostýn, do Rajnochovic (nebo jiné rodné obce klientů)
 • Výstavy, návštěva Bystřického zámku


Bližší informace jsou vždy uveřejněny na nástěnkách v CPS Zahrada Poslední BŘEZNOVÉ číslo časopisu ZAHRADNÍČEK ke stažení zde: