Cookie Consent by Free Privacy Policy website
A-   |   A   |   A+

Hledat na webu

Jaký je smysl aktivizačních programů v domově?

Přečíst nahlas


Co si pod aktivizačními činnostmi představit a jaký je jejich smysl?

 

Na první pohled se může zdát, že jde jen o vyplnění času seniorům. Jejich smysl je však hlubší. Aktivity se zaměřují na komunikaci, duševní stránku života i zlepšení pohybových schopností a posilování kognitivních funkcí klienta. Proto jsou nabízeny různorodé aktivity, s ohledem na dřívější zájmy i aktuální přání a potřeby klientů. Činnosti a akce přizpůsobujeme ročnímu období, využíváme svátků kola roku, posilujeme tradice a zvyky, které jsou klientům známé a blízké. Využíváme léčivých účinků hudby, aromaterapie, zapojujeme smyslovou aktivizaci, prvky arteterapie. Všechny aktivity směřují k podpoře celkového zdraví a příjemného pocitu. Nezapomínáme na pozitivní účinek pobytu na čerstvém vzduchu a zaměřujeme se také na pohyb – v podobě sportovních aktivit, chůze, procvičování a protahování těla nebo taneční terapie. Využíváme také kontaktu člověka se zvířetem - pravidelně probíhá canisterapie a v rámci individuálních činností pracujeme také s morčetem (tzv. caviaterapie). Nejedná se ale jen o různé formy "terapií", jde především o zapojení smyslů v rámci běžných činností, pomoc s pečením, krájením dýně, tlačením zelí apod. 

 

Aktivity můžeme v základním měřítku rozdělit na individuální a skupinové, každému vyhovuje něco jiného. Proto je tak důležitý celý proces individuálního plánování, který zahrnuje nejen naplánování péče, ale i dalších aktivit, předpokladem je však vzájemná důvěra mezi klientem a pracovníkem a poznání životního příběhu i zvyklostí člověka. Velmi nápomocná je v tomto směru rodina, která nám může poskytnout mnoho cenných informací. Mimo pravidelné aktivity pořádáme několikrát do roka různé kulturní akce, hudební vystoupení, promítání filmů, venkovní posezení s hudbou i dobrým jídlem😊Na přání klientů je pro nás již tradicí návštěva Sv. Hostýna. 

 

 

Jaká je tedy nabídka aktivizačních programů?  

 

Pravidelné týdenní aktivity: 

Katolická bohoslužba

Evangelická bohoslužba (1x za 14 dní)

Hudební klub

Trénink paměti

Sportovní činnosti

Poslech gramofonových desek

Muzikoterapie

Kvízy

Společenské hry

Čtení na pokračování

Skupinová činnost zaměřená na smyslovou aktivizaci, vzpomínání

 

Aktivity, které se konají zpravidla 1x měsíčně:

Taneční terapie

Relaxační arteterapie

Společné pečení

Kavárna

Filmový klub

Canisterapie

 

 Fotogalerie