Žádost ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby:

Příloha č. 1 Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel:

Příloha č. 2 Souhlas se zpracováním osobních údajů - kontaktní osoba:

Informace pro zájemce - výběr typu sociální služby:

Doporučení pro žadatele, co dělat, pokud není v naší službě volné místo: