Informace k žádostem

Žádosti o umístění do CPS Zahrada přijímají sociální pracovnice. Formulář žádosti včetně všech příloh si můžete vytisknout v sekci Žádosti - ke stažení

Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, který o umístění žádá. V případě, že má žadatel soudem jmenovaného opatrovníka, podepisuje žádost opatrovník. Součástí žádosti je i vyjádření lékaře, lékařské zprávy již prosím neposílejte!

Přijímáme žádosti žadatelů od 60 let věku, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby ani za pomoci terénních sociálních služeb vést samostatný život ve svém domácím prostředí nebo se nemohou vrátit do svého domácího prostředí, a tudíž se nacházejí v sociálně nepříznivé sociální situaci. Žádosti do budoucna nepřijímáme.

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh můžete do zařízení zaslat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.

Následně zasedá komise CPS Zahrada, která rozhodne o zařazení do Evidence žadatelů nebo o zamítnutí žádosti - na základě rozhodnutí komise je žadateli odesláno buď oznámení o zařazení do evidence žadatelů nebo oznámení o zamítnutí žádosti.