DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY 
od 19. 12. 2022

Na území Zlínského kraje došlo k významnému nárůstu hlášených akutních respiračních infekcí. Proto žádáme všechny, co vykazují známky akutního respiračního onemocnění, aby svou návštěvu odložili, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav našich klientů. Doporučujeme i nošení respirátorů.

Děkuji za pochopení.

Ředitelka Eva Winklerová


Zrušení omezení návštěv v CPS Zahrada

S účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, (podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb).

Návštěvu lze uskutečnit denně, jen s ohledem na provoz zařízení doporučujeme uskutečnit návštěvu v době od 9:30 hodin do 18:30 hodin.