DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY 
od 5. 8. 2022

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace šíření COVID-19 ve Zlínském kraji, vydává KHS ZK se sídlem ve Zlíně doporučení pro zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Poskytovatelům sociálních služeb se doporučuje:

- používání ochranného prostředku dýchacích cest, kterým je respirátor (s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2), u svých zaměstnanců a u osob navštěvujících klienty.

Ředitelka Eva Winklerová


Zrušení omezení návštěv v CPS Zahrada

S účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, (podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb).

Návštěvu lze uskutečnit denně, jen s ohledem na provoz zařízení doporučujeme uskutečnit návštěvu v době od 9:30 hodin do 18:30 hodin.