Cookie Consent by Free Privacy Policy website
A-   |   A   |   A+

Hledat na webu

Ochrana oznamovatelů

Podat oznámení

Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. | Whistleblowing

Podávání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění. Formulář slouží k podání podnětu učiněným oznamovatelem o možném protiprávním jednání vymezeném zákonem, kterého se dopustila nebo má dopustit jiná osoba v souvislosti s činností CPS Zahrada. 

Za Vaši otevřenost a spolupráci Vám děkujeme.


Mgr. Šárka Mikulíková | příslušná osoba – zaměstnanec pověřený ředitelem CPS Zahrada k příjímání oznámení a k jejich následnému řešení postupem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále dle Pokynu č. 8. čá 19. ředitele CPS Zahrada o podávání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamemovatelů, případně dalších vnitřních předpisů CPS Zahrada. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

 

Způsob podání oznámení

  • písemně na e-mailovou schránku:  oznamovatel.cpszahrada@raabweb.cz,
  • písemně prostřednictvím on-line formuláře pro podávání oznámení (viz níže), dostupného na internetových stránkách CPS Zahrada, sekce Ochrana oznamovatelů,
  • telefonicky: 573 503 003 (z telefonického hovoru je pořizován záznam pouze se souhlasem oznamovatele),
  • písemně na adresu: CPS Zahrada, A. Bartoše 1700, 768 61, Bystřice pod Hostýnem. Na obálku prosím uveďte text: „Neotvírat – oznámení pro příslušnou osobu“,
  • osobním setkáním na konkrétním místě, dle vzájemné domluvy s příslušnou osobou (příslušná osoba pořídí zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho písemný záznam, pouze se souhlasem oznamovatele),
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.