Cookie Consent by Free Privacy Policy website
A-   |   A   |   A+

Hledat na webu

Přečíst nahlas


 

Žádost

Žádost o umístění do CPS Zahrada přijímají sociální pracovnice. Formulář žádosti včetně všech příloh si můžete stáhnout a vytisknout níže na této stránce. 

Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, který o umístění žádá. V případě, že má žadatel soudem jmenovaného opatrovníka, podepisuje žádost opatrovník. 

Vyplněné a podepsané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.

 

Vyjádření lékaře je součástí žádosti (na str. č. 3 - razítko a podpis lékaře), lékařské zprávy neposílejte! 

 

Žádosti do budoucna nepřijímáme.

 

Následně zasedá komise CPS Zahrada, která rozhodne o zařazení do Evidence žadatelů nebo o zamítnutí žádosti - na základě rozhodnutí komise je žadateli odesláno buď oznámení o zařazení do evidence žadatelů nebo oznámení o zamítnutí žádosti.

 

Níže si můžete stáhnout Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb (včetně povinných příloh), a to ve formátu pdf nebo word.

Žádost je společná pro obě služby - domov pro seniory i domov se zvláštním režimem. Soubory