PODÁNÍ ŽÁDOSTI

NOVÉ ŽÁDOSTI

Nové vyplněné a podepsané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.


Úřední hodiny sociálních pracovnic:

Po-Pá: 9:00-11:30, 12:30-15:00

(po domluvě i mimo stanovený čas)


Žádosti o umístění do CPS Zahrada přijímají sociální pracovnice. Formulář žádosti včetně všech příloh si můžete vytisknout na konci této stránky nebo si jej můžete vyzvednout u sociální pracovnice nebo na vrátnici domova. K žádosti náleží příloha č. 1 - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění. Toto vyplní praktický lékař žadatele.


Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, který o umístění žádá. Jestliže žadatel není schopen podpisu z důvodu jeho zdravotního stavu, je nutné mít potvrzený formulář, který naleznete na konci této stránky. V případě omezení svéprávnosti podepisuje žádost opatrovník jmenovaný soudem.

Žádost si nemusíte podávat dopředu. Doba podání žádosti v našem domově nemá na umístění v pořadníku vliv (žádosti do budoucna nepřijímáme). Přijímáme žádosti žadatelů od 60 let věku, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby ani za pomoci terénních sociálních služeb vést samostatný život ve svém domácím prostředí nebo se nemohou vrátit do svého domácího prostředí a tudíž se nacházejí v sociálně nepříznivé sociální situaci.

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh můžete do zařízení  zaslat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.

Sociální pracovnice provádějí sociální šetření do 30 dnů od podání žádosti v bydlišti žadatelů (případně v nemocnici nebo v jiném zařízení). Zde zjišťujeme, v čem potřebujete zajistit podporu nebo pomoc a zda se nacházíte v sociálně nepříznivé sociální situaci. Před sociálním šetřením Vás budeme kontaktovat a domluvíme se Vámi na termínu.

Následně zasedá komise CPS Zahrada, která rozhodne o zařazení do Evidence žadatelů nebo o zamítnutí žádosti - na základě rozhodnutí komise je žadateli odesláno buď oznámení o zařazení do evidence žadatelů, nebo oznámení o zamítnutí žádosti.


DOKUMENTY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:


Žádost o poskytování sociální služby:


Příloha č. 1 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění:


Příloha č. 2 Kontaktní osoba a souhlas se zpracováním osobních údajů:


Potvrzení o neschopnosti podpisu:


Příloha č. 3 Informační povinnost správce:
DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE, CO DĚLAT POKUD NENÍ V NAŠÍ SLUŽBĚ VOLNÉ MÍSTO: