Cookie Consent by Free Privacy Policy website
A-   |   A   |   A+

Hledat na webu

Žádosti a dokumenty

Přečíst nahlas


Žádosti o umístění do CPS Zahrada přijímají sociální pracovnice. Formulář žádosti včetně všech příloh si můžete stáhnout a vytisknout níže na této stránce. 

Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, který o umístění žádá. V případě, že má žadatel soudem jmenovaného opatrovníka, podepisuje žádost opatrovník. Vyplněné a podepsané žádosti včetně příloh můžete do zařízení zasílat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.

 

Vyjádření lékaře je nově součástí žádosti, lékařské zprávy již prosím neposílejte!

 

Žádosti do budoucna nepřijímáme.

 

Následně zasedá komise CPS Zahrada, která rozhodne o zařazení do Evidence žadatelů nebo o zamítnutí žádosti - na základě rozhodnutí komise je žadateli odesláno buď oznámení o zařazení do evidence žadatelů nebo oznámení o zamítnutí žádosti.

 

 

Služby

  • Domov pro seniory je určen pro seniory od 60 let věku, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.
  • Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, a to od 60 let věku. 

 

 

Žádost 

Níže si můžete stáhnout Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb (včetně povinných příloh), a to ve formátu pdf nebo word. Žádost je společná pro obě služby - domov pro seniory i domov se zvláštním režimem. Také jsou zde k dispozici další dokumenty, které se týkají poskytování služby.Soubory