ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro širokou veřejnost s bydlištěm v ORP Bystřice pod Hostýnem.

Vypůjčit si je můžete v pracovní dny od 9:00 - 14:30 hod.

Seznam kompenzačních pomůcek, které půjčujeme, je uveden níže včetně ceny.

Kontaktní osoba, na kterou se můžete obrátit:

Bc. Jana Světlíková, tel.: 730 181 369, 573 503 004


Schváleno správní radou dne: 15. 12. 2014

Platnost od: 1. 1. 2015