ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro širokou veřejnost s bydlištěm v ORP Bystřice pod Hostýnem.

Vypůjčit si je můžete v pracovní dny od 9:00 - 14:30 hod.

Seznam kompenzačních pomůcek, které půjčujeme, je uveden níže včetně ceny.

Kontaktní osoba, na kterou se můžete obrátit:

Bc. Jana Světlíková, tel.: 730 181 369, 573 503 004


Invalidní vozík určený k převozu                                                                                           150,- Kč

Pečovatelské lůžko                                                                                                                 300,- Kč

Klozetové křeslo                                                                                                                     100,- Kč

Francouzské hole                                                                                                                     30,- Kč

Chodítko pevné - čtyřbodové                                                                                                100,- Kč

Chodítko – čtyřkolové nízké                                                                                                   150,-Kč

Chodítko – čtyřkolové vysoké s podpůrnou deskou                                                            150,-Kč

Schváleno správní radou dne: 1. 3. 2023

Platnost od: 1. 4. 2023